Crash course on the new Belgian Shipping Code (in Dutch) – Ghent, 29 April 2020

Snelcursus over het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek – Gent, 29 april 2020

UITGESTELD TOT EEN LATERE DATUM WEGENS DE CORONA-EPIDEMIE

Inhoud en doelstelling

Het nieuw Belgisch Scheepvaartwetboek is vastgesteld bij wet van 8 mei 2019. Het is de eerste Belgische codificatie van het zee- en binnenscheepvaartrecht en vervangt niet alleen de meeste bepalingen van boek II van het Wetboek van Koophandel (gekend als de Zeewet) maar ook een lange reeks losstaande wetten over maritieme aangelegenheden. Het wetboek zal in werking treden op 1 september 2020.

Het behoeft geen betoog dat deze ingrijpende hervorming van groot belang is voor alle betrokken sectoren, van de scheepvaart- en havenwereld over het verzekeringswezen tot de magistratuur en de advocatuur. Om de belanghebbenden op een efficiënte met het wetboek vertrouwd te maken organiseert het Maritiem Instituut van de Universiteit Gent deze intensieve eendaagse opleiding over het wetboek.

De lesgever is prof. dr. Eric Van Hooydonk, voorzitter van de Commissie Maritiem Recht die in opdracht van de federale regering de meeste bepalingen ontwierp. De opleiding wordt doelbewust geconcentreerd op de inhoud van de privaatrechtelijke bepalingen, die voor de dagelijkse rechtspraktijk immers veruit de belangrijkste zijn. De deelnemers zullen een grondige uitgeschreven inleiding tot het wetboek ontvangen, alsook een Powerpoint-presentatie over de belangrijkste nieuwigheden. De opleiding wordt volledig in het Nederlands gedoceerd. Zij wordt ondersteund door de Belgische Vereniging voor Zeerecht.

Programma

8u30 – Registratie en ochtendkoffie

9u00 – Het Belgisch Scheepvaartwetboek: concept en invoering (Totstandkoming – Doelstellingen – Structuur – Inwerkingtreding – Impact op voorafbestaande wetgeving)

9u50 – V&A

10u00 – Begripsbepalingen en bronnen van scheepvaartrecht – Het statuut van het schip, deel 1 (Zakenrechtelijk statuut – Scheepzekerheidsrechten)

10u50 – V&A

11u00 – Pauze

11u20 – Het statuut van het schip, deel 2 (Scheepsbeslag – Immuniteit van overheidsschepen) – Reders (Scheepsmede-eigendom – Aansprakelijkheid van scheepseigenaars – Beperking van aansprakelijkheid – Scheepsagentuur)Schepelingen en gezagvoerders

12u10 – V&A

12u20 – Broodjeslunch

13u20 – Bevrachting- en vervoerovereenkomsten (Rompbevrachting – Tijdbevrachting – Reisbevrachting – Andere bevrachtingen – Haagse Regels en nationale bepalingen – Passagiersvervoer)

14u10 – V&A

14u20 – Scheepvaartvoorvallen (Averij – Aanvaring – Berging)

15u10 – V&A

15u20 – Pauze

15u40 – Binnenvaartrecht

16u30 – V&A

16u40 – Einde

Datum en plaats

Woensdag 29 april 2020, 9u00 – 16u40

Universiteit Gent, Congrescentrum Het Pand, Onderbergen 1, 9000 Gent

Deelnamevoorwaarden en inschrijvingen

Inschrijvingen gebeuren uitsluitend online via deze webpagina.

De deelnameprijs bedraagt 250,00 EUR per individuele deelnemer.

Een gereduceerd tarief van 100,00 EUR wordt aangeboden aan doctoraatsstudenten van de Universiteit Gent.

De deelnameprijs omvat de deelname aan de dag, de koffiepauzes, het middagmaal en de documentatie.

Alle betalingen gebeuren door storting op bankrekening IBAN BE59-3900-9658-0026 – SWIFT/BIC code BBRU BE BB 900 van de Universiteit Gent, met vermelding (belangrijk!) van de code 1000108233 gevolgd door uw naam.

Er is geen BTW verschuldigd maar alle betalingen moeten netto worden ontvangen en alle eventuele bankkosten zijn voor rekening van de inschrijver. De bank is ING België Business Centre Gent, Kouter 173, 9000 Gent.

Indien u een factuur nodig hebt, gelieve die aan te vragen bij kristien.ballegeer@ugent.be, met opgave van alle details. Gelieve in dat geval pas te betalen nadat u de factuur ontvangen hebt.

Inschrijvingen en annuleringen ervan zijn mogelijk tot uiterlijk 22 april 2020. Een administratiekost van 50,00 EUR is daarbij verschuldigd. Na de vermelde datum zijn geen annuleringen meer mogelijk en blijft het volledige inschrijvingsgeld verschuldigd.

Het aantal plaatsen is beperkt. Als alle plaatsen volzet zijn worden de inschrijvingen afgesloten.

Permanente vorming voor juristen

De Orde van Vlaamse Balies heeft de snelcursus erkend voor 6 punten in het raam van de regeling m.b.t. de permanente vorming van Vlaamse advocaten. De organisatoren hebben ook bij het Instituut voor Bedrijfsjuristen de erkenning van de opleiding aangevraagd. Op die basis zal aan de aanwezigen bij het einde van de dag een deelnameattest worden overhandigd.

Meer informatie

Voor meer informatie over deze opleiding, contacteer Eric Van Hooydonk via secr@portius.org.

Klik op de volgende links voor meer informatie over de Universiteit Gent, haar Maritiem Instituut en een bezoek aan de stad Gent.